VOITSBERG - AUSTRIA

Elektrownia węglowa (Voitsberg, Austria) dla Polinowex Sp. Z o.o. SKA