Pełna relokacja maszyn zakładu obrabiania CNC

Zleceniodawca wymagał od nas opróżnienia hali produkcyjnej zakładu obróbki CNC w Dinslaken. Część maszyn została przeniesiona do innego zakładu w Niemczech, natomiast zdecydowana większość maszyn i pozostałego sprzętu została przewieziona do nowo utworzonego zakładu w Polsce. Ze względu na wymagany przez klienta pośpiech harmonogram prac był bardzo napięty. Maszyny pracowały pracowały do ostatniej chwili i były sukcesywnie zwalniane do naszej dyspozycji. Wtedy maszyny były opróżniane z płynów eksploatacyjnych i odłączane od mediów. Ze względu na potrzebę ograniczenia wielkości i ciężaru, oraz konieczność ochrony wrażliwych elementów, maszyny musiały zostać częściowo rozmontowane. Aby uniknąć problemów przy ponownym montażu wszystkie elementy demontowane były uprzednio opisywane i dokumentowane tak, aby maszynę można było przywrócić dokładnie do stanu pierwotnego. Tak przygotowana maszyna była następnie rozkręcana i rozłączana w wyznaczonych miejscach, a elementy zdemontowane były zabezpieczane i pakowane do skrzyń. Maszyna przygotowana do załadunku była następnie podnoszona i ustawiana na wózkach transportowych. W ten sposób maszyna mogła zostać bezpiecznie i szybko przewieziona w miejsce załadunku. Tam, w zależności od jej ciężaru i wielkości, maszyna była podnoszona dźwigiem lub suwnicą i ustawiana na naczepie. Maszyny których wymiary przekraczały wielkość standardowej naczepy były przewożone zestawami do transportów OSL, po uprzednim opakowaniu ich folią termokurczliwą. Po dojechaniu na miejsce przeznaczenia sprzęt był rozładowywany i montowany do stanu pierwotnego. Wszystkie maszyny pomyślnie uruchomiono ponownie w ich nowych miejscach pracy. Cały proces relokacji maszyn, od przyjazdu do zakładu w Niemczech do wyjazdu z zakładu w Polsce, trwał około 8 tygodni. Czasy przestoju maszyn na czas relokacji mieściły się w zakresie od 3 do 6 tygodni.

Relokacja maszyn - więcej o naszych usługach