KOLUSZKI - POLSKA

Relokacja maszyny Makino a51nx. Urządzenie rozmontowano do stanu pozwalającego na transport i załadowano na ciężarówkę.