Relokacja fabryki płyt celulozowo - cementowych

Demontaż fabryki płyt celulozowo cementowych. W przeciągu 3 miesięcy zdemontowano wszystkie urządzenia w długiej na 300m hali. Demontaż obejmował również rozbiórkę silosów i zbiorników na zewnątrz i wewnątrz budynku. Wszystkie zdemontowane elementy zostały przetransportowane do innego, odległego o kilkaset km zakładu.