Relokacja maszyny DMG DMF 260

Maszyna pracujące w Niemczech została zdemontowana, zabezpieczona, załadowana na ciężarówkę, opakowana w folię termokurczliwą i przewieziona do Polski. Tam została ustawiona w nowym miejscu pracy, zmontowana do stanu pierwotnego i uruchomiona na nowo. Cały proces trwał około 4 tygodnie.