Potenza - Włochy

POTENZA – WŁOCHY

Demontaż i relokacja fabryki pelletu (Potenza, Włochy)


Rollag - Norwegia

ROLLAG – NORWEGIA

Demontaż i relokacja młota kuźniczego (Rollag, Norwegia)


Bożepole - Polska

Demontaż linii produkcyjnej paneli fotowoltaicznych

Wysoce zrobotyzowana i zautomatyzowana linia produkcji paneli słonecznych. Ze względu na delikatną i wysoce precyzyjną charakterystykę urządzeń sprzęt wymagał szczegółowego wymiarowania i udokumentowania, zabezpieczenia elektroniki i szczególnej ostrożności. Maszyny zostały zdemontowane, w razie potrzeby rozłożone na części, a następnie przygotowane do składowania i późniejszego transportu.


Zumarraga - Hiszpania

ZUMARRAGA – HISZPANIA

Demontaż i relokacja walcowni drutu (Zumarraga, Hiszpania)