Koluszki - Polska

KOLUSZKI – POLSKA

Relokacja maszyny Makino a51nx. Urządzenie rozmontowano do stanu pozwalającego na transport i załadowano na ciężarówkę.


Montaż maszyn produkcji paneli fotovoltaicznych 11

Grójec - Polska

Grójec – Polska

Montaż relokowanej linii produkcji paneli fotovoltaicznych (Grójec, Polska)

Linia była wcześniej zlokalizowana w Bożym Polu


Relokacja prasy hydraulicznej francja

Rennes - Francja

Relokacja linii pras hydraulicznych w fabryce samochodów PSA w Rennes

Demontaż linii pras hydraulicznych. W ciągu 3 miesięcy całkowicie zdemontowano, zabezpieczono i zapakowano do kontenerów lub na otwarte transporty 4 prasy hydrauliczne wraz z osprzętem. Prasy zostały następnie przewiezione do Indii.


Relokacja maszyn fabryki płyt celulozowo - cementowych

Wszemirów - Polska

Relokacja fabryki płyt celulozowo – cementowych

Demontaż fabryki płyt celulozowo cementowych. W przeciągu 3 miesięcy zdemontowano wszystkie urządzenia w długiej na 300m hali. Demontaż obejmował również rozbiórkę silosów i zbiorników na zewnątrz i wewnątrz budynku. Wszystkie zdemontowane elementy zostały przetransportowane do innego, odległego o kilkaset km zakładu.


Dinslaken (Niemcy) -> Bożepole (Polska)

Pełna relokacja maszyn zakładu obrabiania CNC

Zleceniodawca wymagał od nas opróżnienia hali produkcyjnej zakładu obróbki CNC w Dinslaken. Część maszyn została przeniesiona do innego zakładu w Niemczech, natomiast zdecydowana większość maszyn i pozostałego sprzętu została przewieziona do nowo utworzonego zakładu w Polsce. Ze względu na wymagany przez klienta pośpiech harmonogram prac był bardzo napięty. Maszyny pracowały pracowały do ostatniej chwili i były sukcesywnie zwalniane do naszej dyspozycji. Wtedy maszyny były opróżniane z płynów eksploatacyjnych i odłączane od mediów. Ze względu na potrzebę ograniczenia wielkości i ciężaru, oraz konieczność ochrony wrażliwych elementów, maszyny musiały zostać częściowo rozmontowane. Aby uniknąć problemów przy ponownym montażu wszystkie elementy demontowane były uprzednio opisywane i dokumentowane tak, aby maszynę można było przywrócić dokładnie do stanu pierwotnego. Tak przygotowana maszyna była następnie rozkręcana i rozłączana w wyznaczonych miejscach, a elementy zdemontowane były zabezpieczane i pakowane do skrzyń. Maszyna przygotowana do załadunku była następnie podnoszona i ustawiana na wózkach transportowych. W ten sposób maszyna mogła zostać bezpiecznie i szybko przewieziona w miejsce załadunku. Tam, w zależności od jej ciężaru i wielkości, maszyna była podnoszona dźwigiem lub suwnicą i ustawiana na naczepie. Maszyny których wymiary przekraczały wielkość standardowej naczepy były przewożone zestawami do transportów OSL, po uprzednim opakowaniu ich folią termokurczliwą. Po dojechaniu na miejsce przeznaczenia sprzęt był rozładowywany i montowany do stanu pierwotnego. Wszystkie maszyny pomyślnie uruchomiono ponownie w ich nowych miejscach pracy. Cały proces relokacji maszyn, od przyjazdu do zakładu w Niemczech do wyjazdu z zakładu w Polsce, trwał około 8 tygodni. Czasy przestoju maszyn na czas relokacji mieściły się w zakresie od 3 do 6 tygodni.


Potenza - Włochy

POTENZA – WŁOCHY

Montaż fabryki pelletu (Potenza, Włochy)


Rollag - Norwegia

ROLLAG – NORWEGIA

Demontaż i relokacja młota kuźniczego (Rollag, Norwegia)


Bożepole - Polska

Demontaż linii produkcyjnej paneli fotowoltaicznych

Wysoce zrobotyzowana i zautomatyzowana linia produkcji paneli słonecznych. Ze względu na delikatną i wysoce precyzyjną charakterystykę urządzeń sprzęt wymagał szczegółowego wymiarowania i udokumentowania, zabezpieczenia elektroniki i szczególnej ostrożności. Maszyny zostały zdemontowane, w razie potrzeby rozłożone na części, a następnie przygotowane do składowania i późniejszego transportu.